پیشتر، بخش از من بپرسید در سایت وجود داشت و مخاطبان پادکست می توانستند و هنوز هم می توانند که سوالات و مشکلات خودشان با کودک و نوجوان شان را ارسال کنند. علاوه بر بخش…

در اپیزود پنجم به تعدادی از سئوالات مخاطبان پادکست درباره مسائل و مشکلاتشان با کودکان و نوجوانان خود پاسخ داده شده که با هدف افزایش آگاهی همگانی، بصورت عمومی پرسش ها و پاسخ ها در...

ادامه ی مطالعه