پادکست کانال کودک https://koodakchannel.com/ پادکست فرزندپروری و تعلیم و تربیت کودک و نوجوان Sat, 20 Apr 2024 16:19:09 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 https://koodakchannel.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-14002-23-scaled-e1589744447716-32x32.jpg پادکست کانال کودک https://koodakchannel.com/ 32 32 پادکست روانشناسی کودک ، پادکست فرزندپروری و پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. <br /> در وب سایت، مشاوره رایگان و مشاوره اختصاصی در دسترس شماست. وب سایت پادکست کانال کودک را ببینید : koodakchannel.com<br /> اگر نظر یا انتقاد یا پیشنهادی دارید که نیازمند پاسخ سردبیر است، لطفا" به وب سایت مراجعه کنید و ایمیل ارسال نمایید. پاسخ به نظرات مخاطبان در اپلیکیشن های مختلف مقدور نیست.<br /> Farhad Kharazmi clean episodic Farhad Kharazmi kharazmi1983@yahoo.com kharazmi1983@yahoo.com (Farhad Kharazmi) koodakchannel.com © پادکست کانال کودک پادکست کانال کودک https://koodakchannel.com/wp-content/uploads/2020/08/1400234.jpg https://koodakchannel.com/ Iran Iran اپیزود پانزدهم: ازدواج مجدد والدین و ورود کودکان طلاق به خانواده جدید https://koodakchannel.com/2022/05/22/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%88%d8%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b2%25d9%2588%25d8%25af-%25d9%25be%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b2%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2585-%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25ac-%25d9%2585%25d8%25ac%25d8%25af%25d8%25af-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2588-%25d9%2588%25d8%25b1 Sun, 22 May 2022 00:14:24 +0000 https://koodakchannel.com/?p=3249 https://koodakchannel.com/2022/05/22/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%88%d8%b1/#respond https://koodakchannel.com/2022/05/22/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%88%d8%b1/feed/ 0 <p>این اپیزود پادکست درباره ورود فرزندان طلاق به خانواده های جدید هست و مطالب مهمی را خواهیم شنید درباره والدینی که در گذشته طلاق را پشت سر گذاشته اند و اکنون در آستانه ازدواج مجدد...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2022/05/22/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%88%d8%b1/">اپیزود پانزدهم: ازدواج مجدد والدین و ورود کودکان طلاق به خانواده جدید</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> این اپیزود پادکست درباره ورود فرزندان طلاق به خانواده های جدید هست و مطالب مهمی را خواهیم شنید درباره والدینی که در گذشته طلاق را پشت سر گذاشته اند و اکنون در آستانه ازدواج مجدد قرار دارند و به همراه فرزندانشان در جست و جوی تشکیل یک خانواده جدید هستند.

اسپانسر این اپیزود: toforex.com – آی دی اینستاگرام اسپانسر: toforex@

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود پانزدهم: ازدواج مجدد والدین و ورود کودکان طلاق به خانواده جدید appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
این اپیزود پادکست درباره ورود فرزندان طلاق به خانواده های جدید هست و مطالب مهمی را خواهیم شنید درباره والدینی که در گذشته طلاق را پشت سر گذاشته اند و اکنون در آستانه ازدواج مجدد... این اپیزود پادکست درباره ورود فرزندان طلاق به خانواده های جدید هست و مطالب مهمی را خواهیم شنید درباره والدینی که در گذشته طلاق را پشت سر گذاشته اند و اکنون در آستانه ازدواج مجدد قرار دارند و به همراه فرزندانشان در جست و جوی تشکیل یک خانواده جدید هستند.اسپانسر این اپیزود: toforex.com – آی دی اینستاگرام اسپانسر: toforex@تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمیبازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.comمشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/bookingاطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship
]]>
Farhad Kharazmi 15 اپیزود پانزدهم: ازدواج مجدد والدین و ورود کودکان طلاق به خانواده جدید clean 36:31
اپیزود چهاردهم: مادر مجرد، پدر مجرد، فرزند طلاق https://koodakchannel.com/2021/02/28/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%81%d8%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b2%25d9%2588%25d8%25af-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%258c-%25d9%25be%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%258c-%25d9%2581%25d8%25b1 Sun, 28 Feb 2021 04:33:12 +0000 https://koodakchannel.com/?p=3077 https://koodakchannel.com/2021/02/28/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%81%d8%b1/#respond https://koodakchannel.com/2021/02/28/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%81%d8%b1/feed/ 0 <p>در اپیزود چهاردهم، به فرزندان طلاق پرداختیم. در این اپیزود میشنوید که اگر طلاق راهی هست که عبور از آن اجتناب ناپذیر به نظر میرسد، چه کارهایی میتوان انجام داد که کودکان با حداقل آسیب...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2021/02/28/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d9%81%d8%b1/">اپیزود چهاردهم: مادر مجرد، پدر مجرد، فرزند طلاق</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در اپیزود چهاردهم، به فرزندان طلاق پرداختیم. در این اپیزود میشنوید که اگر طلاق راهی هست که عبور از آن اجتناب ناپذیر به نظر میرسد، چه کارهایی میتوان انجام داد که کودکان با حداقل آسیب ناشی از طلاق والدین مواجه شوند و نیز چطور طلاق را برای بچه ها توضیح دهیم و به آنها درباره جدایی چه بگوییم و چکار کنیم و چکار نکنیم که در روند طلاق و همینطور بعد از طلاق بچه ها درگیر مسائل و مشکلات جدایی ما نباشند.

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود چهاردهم: مادر مجرد، پدر مجرد، فرزند طلاق appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
در اپیزود چهاردهم، به فرزندان طلاق پرداختیم. در این اپیزود میشنوید که اگر طلاق راهی هست که عبور از آن اجتناب ناپذیر به نظر میرسد، چه کارهایی میتوان انجام داد که کودکان با حداقل آسیب... در اپیزود چهاردهم، به فرزندان طلاق پرداختیم. در این اپیزود میشنوید که اگر طلاق راهی هست که عبور از آن اجتناب ناپذیر به نظر میرسد، چه کارهایی میتوان انجام داد که کودکان با حداقل آسیب ناشی از طلاق والدین مواجه شوند و نیز چطور طلاق را برای بچه ها توضیح دهیم و به آنها درباره جدایی چه بگوییم و چکار کنیم و چکار نکنیم که در روند طلاق و همینطور بعد از طلاق بچه ها درگیر مسائل و مشکلات جدایی ما نباشند.تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمیبازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.comمشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/bookingاطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship
]]>
Farhad Kharazmi 14 اپیزود چهاردهم: مادر مجرد، پدر مجرد، فرزند طلاق yes 42:59
اپیزود سیزدهم : اولین روز مدرسه ؛ با اضطراب جدایی و اضطراب از غریبه ها چه باید کرد؟ https://koodakchannel.com/2020/09/21/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%9b-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b6%d8%b7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b2%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%259b-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b6%25d8%25b7 Mon, 21 Sep 2020 19:02:32 +0000 https://koodakchannel.com/?p=3009 https://koodakchannel.com/2020/09/21/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%9b-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b6%d8%b7/#respond https://koodakchannel.com/2020/09/21/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%9b-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b6%d8%b7/feed/ 0 <p>در این اپیزود به مسئله اضطراب در کودکان می پردازیم. ضمن بررسی علل و عوامل بوجود آمدن اضطراب جدایی و اضطراب از روبرو شدن با غریبه ها در کودکان، باید و نباید هایی را نیز...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2020/09/21/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%9b-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b6%d8%b7/">اپیزود سیزدهم : اولین روز مدرسه ؛ با اضطراب جدایی و اضطراب از غریبه ها چه باید کرد؟</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در این اپیزود به مسئله اضطراب در کودکان می پردازیم. ضمن بررسی علل و عوامل بوجود آمدن اضطراب جدایی و اضطراب از روبرو شدن با غریبه ها در کودکان، باید و نباید هایی را نیز درباره اولین روزهای مدرسه کودکان خواهیم شنید.

اسپانسر : میهن پرداخت mihanpardakht.net

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود سیزدهم : اولین روز مدرسه ؛ با اضطراب جدایی و اضطراب از غریبه ها چه باید کرد؟ appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
در این اپیزود به مسئله اضطراب در کودکان می پردازیم. ضمن بررسی علل و عوامل بوجود آمدن اضطراب جدایی و اضطراب از روبرو شدن با غریبه ها در کودکان، باید و نباید هایی را نیز... در این اپیزود به مسئله اضطراب در کودکان می پردازیم. ضمن بررسی علل و عوامل بوجود آمدن اضطراب جدایی و اضطراب از روبرو شدن با غریبه ها در کودکان، باید و نباید هایی را نیز درباره اولین روزهای مدرسه کودکان خواهیم شنید.اسپانسر : میهن پرداخت mihanpardakht.netتهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمیبازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.comمشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/bookingاطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship
]]>
Farhad Kharazmi 13 اپیزود سیزدهم : اولین روز مدرسه ؛ با اضطراب جدایی و اضطراب از غریبه ها چه باید کرد؟ yes 38:55
اپیزود دوازدهم : نوجوانان و مصرف دراگ ، الکل ، مخدر ؛ پدر ! مادر ! شما متهمید ! https://koodakchannel.com/2020/08/27/%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%a7%da%af-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84-%d8%8c-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588-%25d9%2585%25d8%25b5%25d8%25b1%25d9%2581-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25da%25af-%25d8%258c-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d9%2584-%25d8%258c-%25d9%2585%25d8%25ae%25d8%25af%25d8%25b1 Thu, 27 Aug 2020 03:07:11 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2987 https://koodakchannel.com/2020/08/27/%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%a7%da%af-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84-%d8%8c-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/#respond https://koodakchannel.com/2020/08/27/%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%a7%da%af-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84-%d8%8c-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/feed/ 0 <p>در این اپیزود به تاثیر مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل بر عملکرد مغز میپردازیم و می شنویم که چگونه مصرف مخدر و نوشیدن الکل کارکرد مغز را تحت تاثیر قرار داده و سبب اعتیاد...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2020/08/27/%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d8%a7%da%af-%d8%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d9%84-%d8%8c-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/">اپیزود دوازدهم : نوجوانان و مصرف دراگ ، الکل ، مخدر ؛ پدر ! مادر ! شما متهمید !</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در این اپیزود به تاثیر مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل بر عملکرد مغز میپردازیم و می شنویم که چگونه مصرف مخدر و نوشیدن الکل کارکرد مغز را تحت تاثیر قرار داده و سبب اعتیاد میشود. همچنین روشهای پیشگیری درمان اعتیاد را نیز مرور خواهیم کرد.

اسپانسر : میهن پرداخت mihanpardakht.net

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود دوازدهم : نوجوانان و مصرف دراگ ، الکل ، مخدر ؛ پدر ! مادر ! شما متهمید ! appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
در این اپیزود به تاثیر مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل بر عملکرد مغز میپردازیم و می شنویم که چگونه مصرف مخدر و نوشیدن الکل کارکرد مغز را تحت تاثیر قرار داده و سبب اعتیاد... در این اپیزود به تاثیر مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل بر عملکرد مغز میپردازیم و می شنویم که چگونه مصرف مخدر و نوشیدن الکل کارکرد مغز را تحت تاثیر قرار داده و سبب اعتیاد میشود. همچنین روشهای پیشگیری درمان اعتیاد را نیز مرور خواهیم کرد.اسپانسر : میهن پرداخت mihanpardakht.netتهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمیبازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.comمشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/bookingاطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship
]]>
Farhad Kharazmi 12 اپیزود دوازدهم : نوجوانان و مصرف دراگ ، الکل ، مخدر ؛ پدر ! مادر ! شما متهمید ! clean 36:43
اپیزود یازدهم : پیشگیری از اعتیاد به بازیهای ویدیئویی و گیمینگ و مواجهه با آن https://koodakchannel.com/2020/05/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b2%25d9%2588%25d8%25af-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2585-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2 Fri, 15 May 2020 23:11:44 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2890 https://koodakchannel.com/2020/05/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/#respond https://koodakchannel.com/2020/05/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/feed/ 0 <p>در این اپیزود میشنوید که چرا اعتیاد به بازی های کامپیوتری و گیمینگ تفاوتی با اعتیاد به مواد مخدر و الکل ندارد و به اندازه آنها خطرناک است. سرکی میکشیم به سیاست های استودیو های...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2020/05/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2/">اپیزود یازدهم : پیشگیری از اعتیاد به بازیهای ویدیئویی و گیمینگ و مواجهه با آن</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در این اپیزود میشنوید که چرا اعتیاد به بازی های کامپیوتری و گیمینگ تفاوتی با اعتیاد به مواد مخدر و الکل ندارد و به اندازه آنها خطرناک است. سرکی میکشیم به سیاست های استودیو های بازی سازی و راه ها و روش های پیشگیری از اعتیاد کودکان و نوجوانان به بازی های ویدیئویی را بر خواهیم شمرد.

اسپانسر : میهن پرداخت mihanpardakht.net

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود یازدهم : پیشگیری از اعتیاد به بازیهای ویدیئویی و گیمینگ و مواجهه با آن appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
در این اپیزود میشنوید که چرا اعتیاد به بازی های کامپیوتری و گیمینگ تفاوتی با اعتیاد به مواد مخدر و الکل ندارد و به اندازه آنها خطرناک است. سرکی میکشیم به سیاست های استودیو های... در این اپیزود میشنوید که چرا اعتیاد به بازی های کامپیوتری و گیمینگ تفاوتی با اعتیاد به مواد مخدر و الکل ندارد و به اندازه آنها خطرناک است. سرکی میکشیم به سیاست های استودیو های بازی سازی و راه ها و روش های پیشگیری از اعتیاد کودکان و نوجوانان به بازی های ویدیئویی را بر خواهیم شمرد.اسپانسر : میهن پرداخت mihanpardakht.netتهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمیبازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.comمشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/bookingاطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship
]]>
ّFarhad Kharazmi 11 اپیزود یازدهم : پیشگیری از اعتیاد به بازیهای ویدیئویی و گیمینگ و مواجهه با آن clean 25:54
اپیزود دهم : کودکان و نوجوانان چگونه باید با یک «مرگ» در خانواده روبرو شوند؟ https://koodakchannel.com/2020/04/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b2%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2585-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25af%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2588-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%2586%25da%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7%25db%258c Wed, 15 Apr 2020 21:22:24 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2724 https://koodakchannel.com/2020/04/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/#respond https://koodakchannel.com/2020/04/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/feed/ 0 <p>تاثیر مرگ والدین بر کودکان و نوجوانان و نیز آسیب های مرگ پدر و مادر و اعضای خانواده بر کودک و نوجوان، از جمله مواردی است که در اپیزود دهم پادکست کانال کودک به آنها...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2020/04/16/%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%87%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c/">اپیزود دهم : کودکان و نوجوانان چگونه باید با یک «مرگ» در خانواده روبرو شوند؟</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> تاثیر مرگ والدین بر کودکان و نوجوانان و نیز آسیب های مرگ پدر و مادر و اعضای خانواده بر کودک و نوجوان، از جمله مواردی است که در اپیزود دهم پادکست کانال کودک به آنها پرداخته میشود.

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود دهم : کودکان و نوجوانان چگونه باید با یک «مرگ» در خانواده روبرو شوند؟ appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
تاثیر مرگ والدین بر کودکان و نوجوانان و نیز آسیب های مرگ پدر و مادر و اعضای خانواده بر کودک و نوجوان، از جمله مواردی است که در اپیزود دهم پادکست کانال کودک به آنها... تاثیر مرگ والدین بر کودکان و نوجوانان و نیز آسیب های مرگ پدر و مادر و اعضای خانواده بر کودک و نوجوان، از جمله مواردی است که در اپیزود دهم پادکست کانال کودک به آنها پرداخته میشود.<br /> تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی<br /> بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com<br /> مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking<br /> اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship Farhad Kharazmi 10 اپیزود دهم : کودکان و نوجوانان چگونه باید با یک «مرگ» در خانواده روبرو شوند؟ 38:36
اپیزود نهم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت دوم) https://koodakchannel.com/2020/04/11/episode-nine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episode-nine Fri, 10 Apr 2020 23:08:15 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2691 https://koodakchannel.com/2020/04/11/episode-nine/#respond https://koodakchannel.com/2020/04/11/episode-nine/feed/ 0 <p>در این اپیزود به سئوالات متداولی که درباره کودکان مبتلا به اوتیسم وجود دارد و دکتر بری پریزانت در کتاب Uniquely Human به آنها اشاره کرده است، پرداخته میشود. این اپیزود سومین و آخرین متحوا...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2020/04/11/episode-nine/">اپیزود نهم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت دوم)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در این اپیزود به سئوالات متداولی که درباره کودکان مبتلا به اوتیسم وجود دارد و دکتر بری پریزانت در کتاب Uniquely Human به آنها اشاره کرده است، پرداخته میشود. این اپیزود سومین و آخرین متحوا در پادکست است که به موضوع اوتیسم پرداخته شده است.

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود نهم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت دوم) appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
پاسخ به پرسشهایی درباره اوتیسم در این اپیزود به سئوالات متداولی که درباره کودکان مبتلا به اوتیسم وجود دارد و دکتر بری پریزانت در کتاب Uniquely Human به آنها اشاره کرده است، پرداخته میشود. این اپیزود سومین و آخرین متحوا در پادکست است که به موضوع اوتیسم پرداخته شده است. Farhad Kharazmi 9 اپیزود نهم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت دوم) clean 21:50
اپیزود هشتم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت اول) https://koodakchannel.com/2020/01/17/episodeeight/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episodeeight Thu, 16 Jan 2020 21:51:59 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2583 https://koodakchannel.com/2020/01/17/episodeeight/#respond https://koodakchannel.com/2020/01/17/episodeeight/feed/ 0 <p>در این اپیزود میشنوید: راه ها و روش های بهبود مشکلات کودکان مبتلا به اوتیسم؛ تربیت و آموزش و پرورش مناسب برای کودکان اوتیستیک؛ چگونگی درک و پذیرش کودکان مبتلا به اوتیسم؛ بررسی و خلاصه...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2020/01/17/episodeeight/">اپیزود هشتم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت اول)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در این اپیزود میشنوید:
راه ها و روش های بهبود مشکلات کودکان مبتلا به اوتیسم
؛ تربیت و آموزش و پرورش مناسب برای کودکان اوتیستیک
؛ چگونگی درک و پذیرش کودکان مبتلا به اوتیسم
؛ بررسی و خلاصه کتاب Uniquely Human – انسانی منحصر بفرد، یک راه متفاوت برای برخورد با اوتیسم

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی

بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود هشتم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت اول) appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
بررسی و خلاصه کتاب انسانی کاملا" منحصر بفرد در این اپیزود میشنوید:<br /> راه ها و روش های بهبود مشکلات کودکان مبتلا به اوتیسم<br /> ؛ تربیت و آموزش و پرورش مناسب برای کودکان اوتیستیک<br /> ؛ چگونگی درک و پذیرش کودکان مبتلا به اوتیسم<br /> ؛ بررسی و خلاصه کتاب Uniquely Human - انسانی منحصر بفرد، یک راه متفاوت برای برخورد با اوتیسم Farhad Kharazmi 8 اپیزود هشتم : یک «انجیل» درباره آموزش کودکان مبتلا به اوتیسم (قسمت اول) clean 59:11
اپیزود هفتم : اوتیسم؛ انسانی منحصر بفرد، دنیایی متفاوت https://koodakchannel.com/2019/11/29/episode7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episode7 Fri, 29 Nov 2019 17:37:28 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2476 https://koodakchannel.com/2019/11/29/episode7/#comments https://koodakchannel.com/2019/11/29/episode7/feed/ 1 <p>اوتیسم چیست و مبتلایان اوتیسم چگونه افرادی هستند؟ ؛ در ذهن و زندگی یک فرد اوتیستیک چه میگذرد؟ ؛ بررسی علائم و مشخصه های اوتیسم ؛ توضیحاتی درباره انواع مختلف اوتیسم ؛ کودک مبتلا به...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2019/11/29/episode7/">اپیزود هفتم : اوتیسم؛ انسانی منحصر بفرد، دنیایی متفاوت</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> اوتیسم چیست و مبتلایان اوتیسم چگونه افرادی هستند؟
؛ در ذهن و زندگی یک فرد اوتیستیک چه میگذرد؟
؛ بررسی علائم و مشخصه های اوتیسم
؛ توضیحاتی درباره انواع مختلف اوتیسم
؛ کودک مبتلا به اوتیسم در بزرگسالی با چه چالش هایی مواجه خواهد بود؟

تهیه کننده وراوی : فرهاد خوارزمی
موسیقی متن اپیزود : Rain Man (film) by Hans Zimmer
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود هفتم : اوتیسم؛ انسانی منحصر بفرد، دنیایی متفاوت appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
اوتیسم چیست و چه مشخصه هایی دارد؟ اوتیسم چیست و مبتلایان اوتیسم چگونه افرادی هستند؟<br /> ؛ در ذهن و زندگی یک فرد اوتیستیک چه میگذرد؟<br /> ؛ بررسی علائم و مشخصه های اوتیسم <br /> ؛ توضیحاتی درباره انواع مختلف اوتیسم<br /> ؛ کودک مبتلا به اوتیسم در بزرگسالی با چه چالش هایی مواجه خواهد بود؟ Farhad Kharazmi 7 اپیزود هفتم : اوتیسم؛ انسانی منحصر بفرد، دنیایی متفاوت clean 41:22
اپیزود ششم : مطالب مهمی که باید درباره دوران بلوغ و نوجوانی بدانیم https://koodakchannel.com/2019/11/07/episodesix/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episodesix Thu, 07 Nov 2019 17:50:28 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2370 https://koodakchannel.com/2019/11/07/episodesix/#comments https://koodakchannel.com/2019/11/07/episodesix/feed/ 2 <p>وزن و چربی بدن در ابتدای دوران بلوغ چقدر باید باشد؛ بررسی اختلالات رفتاری در نوجوانان مانند مصرف سیگار و مواد و سکس؛ اعتیاد به بازی های کامپیوتری در نوجوانان؛ گرایش به سیاست، فلسفه و...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2019/11/07/episodesix/">اپیزود ششم : مطالب مهمی که باید درباره دوران بلوغ و نوجوانی بدانیم</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> وزن و چربی بدن در ابتدای دوران بلوغ چقدر باید باشد
؛ بررسی اختلالات رفتاری در نوجوانان مانند مصرف سیگار و مواد و سکس
؛ اعتیاد به بازی های کامپیوتری در نوجوانان
؛ گرایش به سیاست، فلسفه و مذهب در نوجوانان
؛ انتخاب رشته و ادامه تحصیل نوجوانان
؛ موضوعات مهم تربیت نوجوانان

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
موسیقی متن اپیزود : The Adults In The Room by Alexandre Desplat
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود ششم : مطالب مهمی که باید درباره دوران بلوغ و نوجوانی بدانیم appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
مطالب مهمی درباره دوران بلوغ و نوجوانی وزن و چربی بدن در ابتدای دوران بلوغ چقدر باید باشد<br /> ؛ بررسی اختلالات رفتاری در نوجوانان مانند مصرف سیگار و مواد و سکس<br /> ؛ اعتیاد به بازی های کامپیوتری در نوجوانان<br /> ؛ گرایش به سیاست، فلسفه و مذهب در نوجوانان<br /> ؛ انتخاب رشته و ادامه تحصیل نوجوانان<br /> ؛ موضوعات مهم تربیت نوجوانان Farhad Kharazmi 6 اپیزود ششم : تربیت نوجوانان؛ مطالب مهمی که باید درباره دوران بلوغ و نوجوانی بدانیم clean 35:43
اپیزود پنجم : پاسخ به پرسش های شما درباره مشکلات فرزندانتان (قسمت اول) https://koodakchannel.com/2019/10/28/episodefive/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episodefive Mon, 28 Oct 2019 17:19:26 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2331 https://koodakchannel.com/2019/10/28/episodefive/#comments https://koodakchannel.com/2019/10/28/episodefive/feed/ 1 <p>در اپیزود پنجم به تعدادی از سئوالات مخاطبان پادکست درباره مسائل و مشکلاتشان با کودکان و نوجوانان خود پاسخ داده شده که با هدف افزایش آگاهی همگانی، بصورت عمومی پرسش ها و پاسخ ها در...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2019/10/28/episodefive/">اپیزود پنجم : پاسخ به پرسش های شما درباره مشکلات فرزندانتان (قسمت اول)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در اپیزود پنجم به تعدادی از سئوالات مخاطبان پادکست درباره مسائل و مشکلاتشان با کودکان و نوجوانان خود پاسخ داده شده که با هدف افزایش آگاهی همگانی، بصورت عمومی پرسش ها و پاسخ ها در این اپیزود قابل دسترس است.

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی
موسیقی متن اپیزود : The Grand Budapest Hotel by Alexandre Michel Gérard Desplat
بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود پنجم : پاسخ به پرسش های شما درباره مشکلات فرزندانتان (قسمت اول) appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
پاسخ به پرسشهای مخاطبان پادکست درباره فرزندانشان در اپیزود پنجم به تعدادی از سئوالات مخاطبان پادکست درباره مسائل و مشکلاتشان با کودکان و نوجوانان خود پاسخ داده شده که با هدف افزایش آگاهی همگانی، بصورت عمومی پرسش ها و پاسخ ها در این اپیزود قابل دسترس است.<br /> Farhad Kharazmi 5 اپیزود پنجم : پاسخ به پرسش های شما درباره مشکلات فرزندانتان (قسمت اول) clean 42:03
اپیزود چهارم : مادر بد ؛ مادر شاغلی که کودک زیر دو سال دارد https://koodakchannel.com/2019/10/11/episodefour/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episodefour Fri, 11 Oct 2019 13:08:25 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2319 https://koodakchannel.com/2019/10/11/episodefour/#comments https://koodakchannel.com/2019/10/11/episodefour/feed/ 2 <p>در اپیزود چهارم میشنوید : چرا بهتر است مادر تا دوسالگی کودک، کنار او حضور داشته باشد و شاغل نباشد؛ آسیب هایی که کودک زیر دو سال در اثر دوری از مادر متحمل میشود؛ در...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2019/10/11/episodefour/">اپیزود چهارم : مادر بد ؛ مادر شاغلی که کودک زیر دو سال دارد</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در اپیزود چهارم میشنوید :
چرا بهتر است مادر تا دوسالگی کودک، کنار او حضور داشته باشد و شاغل نباشد
؛ آسیب هایی که کودک زیر دو سال در اثر دوری از مادر متحمل میشود
؛ در صورت ضرورت کار کردن مادر، چگونه میشود آسیب های وارده به کودک زیر دو سال را کاهش داد


تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی

بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود چهارم : مادر بد ؛ مادر شاغلی که کودک زیر دو سال دارد appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
آسیب هایی که دوری از مادر به کودکان زیر دو سال وارد میکند چرا بهتر است مادر تا دوسالگی کودک، کنار او حضور داشته باشد و شاغل نباشد<br /> ؛ آسیب هایی که کودک زیر دو سال در اثر دوری از مادر متحمل میشود<br /> ؛ در صورت ضرورت کار کردن مادر، چگونه میشود آسیب های وارده به کودک زیر دو سال را کاهش داد Farhad Kharazmi 4 اپیزود چهارم : مادر بد ؛ مادر شاغلی که کودک زیر دو سال دارد clean 30:34
اپیزود سوم : آقای عزیز ، خانم محترم ؛ تک فرزندی اشتباه است https://koodakchannel.com/2019/10/04/episodethree/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episodethree Fri, 04 Oct 2019 10:52:15 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2283 https://koodakchannel.com/2019/10/04/episodethree/#comments https://koodakchannel.com/2019/10/04/episodethree/feed/ 1 <p>در اپیزود سوم میشنوید : توضیحاتی درباره تصورات غلط در مورد تک فرزندی؛ بررسی آسیب هایی که فرزند تک در بزرگسالی با آنها مواجه خواهد بود؛ بهتر است چه تعداد فرزند و با چه اختلاف...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2019/10/04/episodethree/">اپیزود سوم : آقای عزیز ، خانم محترم ؛ تک فرزندی اشتباه است</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p> در اپیزود سوم میشنوید :
توضیحاتی درباره تصورات غلط در مورد تک فرزندی
؛ بررسی آسیب هایی که فرزند تک در بزرگسالی با آنها مواجه خواهد بود
؛ بهتر است چه تعداد فرزند و با چه اختلاف سنی از یکدیگر داشته باشیم
؛ اقداماتی که باید انجام داد تا حداقل آسیب به فرزند تک وارد شود


تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی

بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود سوم : آقای عزیز ، خانم محترم ؛ تک فرزندی اشتباه است appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
توضیحاتی درباره معایب تک فرزندی توضیحاتی درباره تصورات غلط در مورد تک فرزندی<br /> ؛ بررسی آسیب هایی که فرزند تک در بزرگسالی با آنها مواجه خواهد بود<br /> ؛ بهتر است چه تعداد فرزند و با چه اختلاف سنی از یکدیگر داشته باشیم<br /> ؛ اقداماتی که باید انجام داد تا حداقل آسیب به فرزند تک وارد شود<br /> Farhad Kharazmi 3 اپیزود سوم : آقای عزیز ، خانم محترم ؛ تک فرزندی اشتباه است clean 31:34
اپیزود دوم : مسئله مهم آموزش توالت کودکان https://koodakchannel.com/2019/09/28/episode-two/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episode-two Sat, 28 Sep 2019 08:26:52 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2252 https://koodakchannel.com/2019/09/28/episode-two/#comments https://koodakchannel.com/2019/09/28/episode-two/feed/ 1 <p>در این اپیزود می شنوید :– چگونه عدم آموزش صحیح توالت رفتن کودک و دفع مدفوع ، ممکن است در بزرگسالی منجر به اختلال شخصیتی وسواسی مجبور شود.– بررسی اجمالی اختلال شخصیتی وسواسی مجبور– نحوه...</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2019/09/28/episode-two/">اپیزود دوم : مسئله مهم آموزش توالت کودکان</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p>
در این اپیزود می شنوید :
– چگونه عدم آموزش صحیح توالت رفتن کودک و دفع مدفوع ، ممکن است در بزرگسالی منجر به اختلال شخصیتی وسواسی مجبور شود.
– بررسی اجمالی اختلال شخصیتی وسواسی مجبور
– نحوه آموزش و اقداماتی که برای آموزش توالت کودک باید انجام داد.

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی

بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره لایو با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود دوم : مسئله مهم آموزش توالت کودکان appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
اهمیت آموزش توالت به کودکان و تاثیر آن بر شخصیت کودک در بزرگسالی - چگونه عدم آموزش صحیح توالت رفتن کودک و دفع مدفوع ، ممکن است در بزرگسالی منجر به اختلال شخصیتی وسواسی مجبور شود.<br /> - بررسی اجمالی اختلال شخصیتی وسواسی مجبور<br /> - نحوه آموزش و اقداماتی که برای آموزش توالت کودک باید انجام داد. Farhad Kharazmi 2 اپیزود دوم : مسئله مهم آموزش توالت کودکان clean 28:11
اپیزود اول : بارداری موفق و نوزاد سالم https://koodakchannel.com/2019/09/17/episode-one/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=episode-one Tue, 17 Sep 2019 13:15:05 +0000 https://koodakchannel.com/?p=2101 https://koodakchannel.com/2019/09/17/episode-one/#comments https://koodakchannel.com/2019/09/17/episode-one/feed/ 2 <p>نکات و موضوعات و باید و نباید هایی که لازم است در دوران بارداری و پیش از بارداری بدانیم.</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com/2019/09/17/episode-one/">اپیزود اول : بارداری موفق و نوزاد سالم</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://koodakchannel.com">پادکست کانال کودک</a>.</p>

نکات و موضوعات و باید و نباید هایی که لازم است در دوران بارداری و پیش از بارداری بدانیم.
در اپیزود اول میشنوید :
– در چه زمانی بهتر است که تصمیم و به بچه دار شدن بگیریم
– چه وقت رابطه جنسی داشته باشیم که صد در صد احتمال بارداری زن وجود داشته باشد
– مراقبت های پیش و پس از بارداری
– ویتامین ها و داروهای مفید برای بارداری و مراقبت از جنین
– تولد طبیعی یا سزارین ؟ کدام یک بهتر است ؟
– و مطالب مهم دیگر درباره بارداری و تولد فرزند

تهیه کننده و راوی : فرهاد خوارزمی

بازدید از وب سایت کانال کودک : koodakchannel.com
مشاوره اختصاصی با فرهاد خوارزمی : koodakchannel.com/booking
اطلاعات درباره پشتیبانی و اسپانسرشیپ : koodakchannel.com/sponsorship

The post اپیزود اول : بارداری موفق و نوزاد سالم appeared first on پادکست کانال کودک.

]]>
مطالب مهم درباره پیش از بارداری و در هنگام بارداری - در چه زمانی بهتر است که تصمیم و به بچه دار شدن بگیریم<br /> - چه وقت رابطه جنسی داشته باشیم که صد در صد احتمال بارداری زن وجود داشته باشد<br /> - مراقبت های پیش و پس از بارداری <br /> - ویتامین ها و داروهای مفید برای بارداری و مراقبت از جنین<br /> - تولد طبیعی یا سزارین ؟ کدام یک بهتر است ؟<br /> - و مطالب مهم دیگر درباره بارداری و تولد فرزند Farhad Kharazmi 1 اپیزود اول : بارداری موفق و نوزاد سالم clean 35:31