اگر شما پادکستر هستید و به عنوان یک ارزش آفرین تولید محتوای مفید انجام میدهید، ما برای ارتباط با شما و تبادل افکار آماده ایم! تا حدی که میدانیم و بلد هستیم سعی میکنیم در مواردی مثل توسعه ی پادکستتان و نیز طراحی و آماده سازی وب سایت برای پادکستتان به شما کمک کنیم.

دانش و تجربه ی شما نیز، ارزشی ست که به آن واقف هستیم و آرزو داریم که از توانایی های شما نیز بهره مند شویم.

اگر شما نیز، مانند ما به اهمیت ارتباط و همبستگی واقف هستید، بیایید صحبت کنیم، در ارتباط باشیم و با هم رشد کنیم! باعث نهایت خوشحالی خواهد بود که بتوانیم دوستان تازه پیدا کنیم و از یکدیگر کمک بگیریم و به هم کمک کنیم.

ما در مواردی مثل ایجاد یک وب سایت برای پادکست شما یا بهبود کیفی و توسعه پادکستتان، کمی آگاهی داریم و پیش قدم شدیم و دست دوستی دراز کردیم!

 

شما پادکستر هستید؟