در این اپیزود میشنوید که چرا اعتیاد به بازی های کامپیوتری و گیمینگ تفاوتی با اعتیاد به مواد مخدر و الکل ندارد و به اندازه آنها خطرناک است. سرکی میکشیم به سیاست های استودیو های...

ادامه ی مطالعه

سالهاست که بسیاری از فعالین اجتماعی از همه گیری بازی های کامپیوتری نگرانند و بخصوص بازی هایی که در آنها خشونت وجود دارد را نقد میکنند. آنها معتقدند که بازی های ویدیئویی خشن مانند بازی…

تک فرزندی از پدیده های نو ظهور عصر حاضر است. امروزه بسیاری از والدین به دلایلی مانند مسائل مالی یا شغلی تمایلی برای داشتن دو یا سه فرزند ندارند. اما اجماع روانشناسان معتقدند که تک…