سالهاست که بسیاری از فعالین اجتماعی از همه گیری بازی های کامپیوتری نگرانند و بخصوص بازی هایی که در آنها خشونت وجود دارد را نقد میکنند. آنها معتقدند که بازی های ویدیئویی خشن مانند بازی…