قرص ضد بارداری مردان شاید غیر متداول ترین روش جلوگیری از بارداری است. نه فقط به این دلیل که مردان به مصرف داروی ضد حاملگی عادت ندارند، بلکه دلیل اصلی آن کامل نبودن تحقیقات علمی…