تا حالا میدانستید که اگر به شیوه صحیح آموزش توالت رفتن کودک یا به اصطلاح از پوشک گرفتن کودک را انجام ندهیم، این کار ممکن است باعث اختلال شخصیتی وسواسی مجبور در بزرگسالی کودک ما…

اپیزود دوم پادکست کانال کودک درباره چگونگی آموزش توالت رفتن و دفع مدفوع کودکان و افزایش آگاهی والدین در رابطه با خطرها و آسیب هایی است که میتواند در اثر عدم آموزش یا آموزش غیر…

در این اپیزود می شنوید :– چگونه عدم آموزش صحیح توالت رفتن کودک و دفع مدفوع ، ممکن است در بزرگسالی منجر به اختلال شخصیتی وسواسی مجبور شود.– بررسی اجمالی اختلال شخصیتی وسواسی مجبور– نحوه...

بیشتر بخوانید