خجالت در واقع نوعی ویژگی شخصیتی کودکان است. نه یک عیب و نقص که نیاز به دعوا و شرمندگی والدین داشته باشد. این ویژگی با تشویق و حمایت والدین قابل تغییر است. طبقه گفته روانشناسان خجالتی بودن…

دوران بارداری یکی از حساس ترین دوره‌ها در زندگی مادران محسوب است. مادران برای سلامتی فرزند‌‌شان باید نکات بهداشتی و تغذیه ای زیادی را رعایت کنند و مراقب باشند که بیمار نشوند. در این مقاله…

به گفته بسیاری از روانشناسان نوجوانی دوره کنجکاوی، تجربه و کشف جدیدترین هاست. حس شناخت و تشخیص چیزهای جدید می تواند نوجوان را به هر سویی بکشاند. به همین دلیل، مصرف مواد مخدر در نوجوانان…