می توان یکی از بزرگترین مسئولیت های زندگی را تربیت فرزندان نامید. وظایف والدین در مقابل کودک و نوجوان، تعلیم و تربیت است که آینده ای درخشان و مطمئن را به آنان هدیه دهد. اگر…

وزن و چربی بدن در ابتدای دوران بلوغ چقدر باید باشد؛ بررسی اختلالات رفتاری در نوجوانان مانند مصرف سیگار و مواد و سکس؛ اعتیاد به بازی های کامپیوتری در نوجوانان؛ گرایش به سیاست، فلسفه و...

بیشتر بخوانید