می توان یکی از بزرگترین مسئولیت های زندگی را تربیت فرزندان نامید. وظایف والدین در مقابل کودک و نوجوان، تعلیم و تربیت است که آینده ای درخشان و مطمئن را به آنان هدیه دهد. اگر…

در اپیزود چهارم میشنوید : چرا بهتر است مادر تا دوسالگی کودک، کنار او حضور داشته باشد و شاغل نباشد؛ آسیب هایی که کودک زیر دو سال در اثر دوری از مادر متحمل میشود؛ در...

Continue reading →

اپیزود اول پادکست کانال کودک درباره اقدامات و باید و نباید هایی است که در پیش از بارداری و در هنگام بارداری می بایست توسط زوجین رعایت شود. مطالب مطرح شده در اپیزود اول شامل…

نکات و موضوعات و باید و نباید هایی که لازم است در دوران بارداری و پیش از بارداری بدانیم.

Continue reading →