اپیزود اول پادکست کانال کودک درباره اقدامات و باید و نباید هایی است که در پیش از بارداری و در هنگام بارداری می بایست توسط زوجین رعایت شود. مطالب مطرح شده در اپیزود اول شامل…

نکات و موضوعات و باید و نباید هایی که لازم است در دوران بارداری و پیش از بارداری بدانیم.

بیشتر بخوانید