کودکی که به لحاظ جسمی سالم به نظر میرسد، ممکن است به لحاظ روانی مشکلاتی داشته باشد.بهره هوشی کم، عقب ماندگی ذهنی یا اوتیسم از جمله مشکلاتی هستند که ممکن است کودک ما با آنها…