می توان یکی از بزرگترین مسئولیت های زندگی را تربیت فرزندان نامید. وظایف والدین در مقابل کودک و نوجوان، تعلیم و تربیت است که آینده ای درخشان و مطمئن را به آنان هدیه دهد. اگر...

ادامه ی مطالعه

بارداری پدیده ای زیبا و دلنشین برای زن و شریک زندگی اوست. زنان با تغییرات فیزیولوژیک بسیار زیادی باردار می شود. اکثر خانم های باردار بدون مشکل خاصی این دوران را طی می کنند. و...

ادامه ی مطالعه

سالهاست که بسیاری از فعالین اجتماعی از همه گیری بازی های کامپیوتری نگرانند و بخصوص بازی هایی که در آنها خشونت وجود دارد را نقد میکنند. آنها معتقدند که بازی های ویدیئویی خشن مانند بازی...

ادامه ی مطالعه

تک فرزندی از پدیده های نو ظهور عصر حاضر است. امروزه بسیاری از والدین به دلایلی مانند مسائل مالی یا شغلی تمایلی برای داشتن دو یا سه فرزند ندارند. اما اجماع روانشناسان معتقدند که تک...

ادامه ی مطالعه