اپیزود چهارم کانال کودک درباره آسیب هایی است که به فرزندان زیر دوسال که مادر شاغل دارند وارد میشود و مطالب مهمی درباره اینکه چرا مادر باید تا دو سالگی کودک کنار فرزند خود بماند…

اپیزود سوم کانال کودک درباره آسیب هایی است که به فرزند تک وارد می شود و به معایب تک فرزندی اختصاص دارد.مطالب مطرح شده در اپیزود سوم شامل دو بخش آسیب هایی است که فرزند…

اپیزود دوم پادکست کانال کودک درباره چگونگی آموزش توالت رفتن و دفع مدفوع کودکان و افزایش آگاهی والدین در رابطه با خطرها و آسیب هایی است که میتواند در اثر عدم آموزش یا آموزش غیر…