در این اپیزود می شنوید :– چگونه عدم آموزش صحیح توالت رفتن کودک و دفع مدفوع ، ممکن است در بزرگسالی منجر به اختلال شخصیتی وسواسی مجبور شود.– بررسی اجمالی اختلال شخصیتی وسواسی مجبور– نحوه...

بیشتر بخوانید

نکات و موضوعات و باید و نباید هایی که لازم است در دوران بارداری و پیش از بارداری بدانیم.

بیشتر بخوانید