کودکی که به لحاظ جسمی سالم به نظر میرسد، ممکن است به لحاظ روانی مشکلاتی داشته باشد.بهره هوشی کم، عقب ماندگی ذهنی یا اوتیسم از جمله مشکلاتی هستند که ممکن است کودک ما با آنها…

پیشتر، بخش از من بپرسید در سایت وجود داشت و مخاطبان پادکست می توانستند و هنوز هم می توانند که سوالات و مشکلات خودشان با کودک و نوجوان شان را ارسال کنند. علاوه بر بخش…

در اپیزود هفتم پادکست به فیلم رین من اشاره شد. فیلمی که آگاهی عمومی درباره را اوتیسم را در بین افراد بشدت افزایش داد. بدون تردید مفهوم اوتیسم در افکار عمومی به دو برهه ی…